Inicjatywa Technologiczna w Uczeniu się.

Podstawowe kompetencje cyfrowe

Odpowiadając na potrzeby

PRODISK odpowiada na potrzebę wykrytą w realizacji poprzedniego projektu finansowanego przez Erasmus+ (LINCE) realizowanego w latach 2017-2019


This project has been funded with support from the European Union. This publication reflects the views of the author only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Obszary działania

Kompetencje informacyjne oraz informacje i dane, komunikacja i współpraca są częściowo rozszerzone na inne obszary, w szczególności na tworzenie treści cyfrowych.

Najlepsi Partnerzy

Wszyscy partnerzy wybiorą elementy, którymi w ogólności będą produkcje audiowizualne, takie jak krótkie filmy. Niektóre z nich mogą pochodzić z projektów lokalnych lub międzynarodowych, a inne zostaną stworzone specjalnie po to, aby osiągnąć cel, jakim jest ćwiczenie umiejętności cyfrowych w realistycznym środowisku.