Wynik projektu

Głównym rezultatem projektu PRODISK jest cyfrowe środowisko uczenia się skierowane do nauczycieli i uczniów VET. Środowisko uczenia się obejmuje kurs w formacie e-learningu do nabywania i oceny umiejętności cyfrowych oraz specjalne zasoby do systematycznej praktyki wspomnianych umiejętności cyfrowych w celu poświadczenia ich nabycia.