Projekt

PRODISK to projekt finansowany przez Program Erasmus+ o numerze umowy: 2021-1-ES01-KA220-VET-000034729.

Konkretnymi celami PRODISK są: opracowanie e-learningowego kursu ewaluacji umiejętności cyfrowych w oparciu o DIGCOMP, aby pomóc nauczycielom VET rozpoznać i ostatecznie ułatwić certyfikację umiejętności cyfrowych nabytych przez uczniów podczas opracowywania ich początkowych i ciągłych cykli kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oraz integracja oceny kompetencji cyfrowych w cyfrowym środowisku uczenia się skierowana do nauczycieli i uczniów VET.