Stowarzyszenie Wlochy

logo_conform.jpg (15 KB)

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello nazionale e internazionale, promuovendo e sviluppando importanti progetti di ricerca, piani di formazione, con format e soluzioni innovative, in presenza, esperienziali e in modalità e-learning, attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese e alla pubblica amministrazione, con il supporto di personale esperto e di un team consolidato di formatori, consulenti, professionisti, manager e imprenditori, portatori di esperienze di successo.


logo_unisa.jpg (28 KB)

Uniwersytet w Salerno (www.unisa.it), z około 35 000 studentów, 1000 profesorów i 100 programami studiów, jest jednym z najważniejszych uniwersytetów w południowych Włoszech.
Misją Uniwersytetu w Salerno jest prowadzenie programów badawczych i dydaktycznych, rozwijanie więzi z otoczeniem z poszanowaniem środowiska, w celu tworzenia, wzbogacania, a jednocześnie oferowania dziedzictwa naukowego i kulturowego studentom, firmom , instytucje i ogólnie całą społeczność. W ramach Uczelni istnieje 17 Katedr.
Działania badawcze, które będą prowadzone w ramach projektu koncentrowały się na kilku kierunkach badawczych: zarządzaniu wiedzą, „Context Aware Computing”, „Affective Computing” oraz „e-Learning”.