Stowarzyszenie Wlochy

logo_conform.jpg (15 KB)

CONFORM - Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie S.c.a.r.l. Od 1995 roku działa na poziomie krajowym i międzynarodowym, promując i realizując ważne projekty badawcze, plany szkoleniowe o innowacyjnych formatach oraz rozwiązaniach stacjonarnych i e-learningowych. CONFORM świadczy usługi doradcze i pomoc techniczną dla firm i Administracji Publicznej, korzystając ze wsparcia eksperckiej kadry oraz skonsolidowanego zespołu trenerów, konsultantów, specjalistów, menedżerów i przedsiębiorców, z udokumentowanym doświadczeniem sukcesu.

Więcej informacji o projekcie PRODISK znajdziesz tutaj.


logo_unisa.jpg (28 KB)

Uniwersytet w Salerno (www.unisa.it), z około 35 000 studentów, 1000 profesorów i 100 programami studiów, jest jednym z najważniejszych uniwersytetów w południowych Włoszech.
Misją Uniwersytetu w Salerno jest prowadzenie programów badawczych i dydaktycznych, rozwijanie więzi z otoczeniem z poszanowaniem środowiska, w celu tworzenia, wzbogacania, a jednocześnie oferowania dziedzictwa naukowego i kulturowego studentom, firmom , instytucje i ogólnie całą społeczność. W ramach Uczelni istnieje 17 Katedr.
Działania badawcze, które będą prowadzone w ramach projektu koncentrowały się na kilku kierunkach badawczych: zarządzaniu wiedzą, „Context Aware Computing”, „Affective Computing” oraz „e-Learning”.

Więcej informacji o projekcie PRODISK znajdziesz tutaj.