Stowarzyszenie Hiszpania

logo_fei.png (6 KB)

Formacja i Edukacja Integralna (FEI) została założona 10 października 1997 roku, skupiając zespół ekspertów w administracji i tworzeniu kilku Centrów Formacyjnych. Główną misją jest projektowanie, planowanie i realizacja inicjatyw szkoleniowych, działań upowszechniających technologię oraz udział w projektach edukacyjnych w sferze osobistej, zawodowej i biznesowej.

Dziś FEI składa się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z dziedziny pedagogiki, informatyki i projektowania, zatrudniającego ponad 60 pracowników wewnętrznych.

W 2014 roku FEI stworzyło autoryzowane Centrum VET o kodzie: 28075595.

FEI angażuje się w proces ciągłego doskonalenia i jest certyfikowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Więcej informacji o projekcie PRODISK znajdziesz tutaj.


logo_camara.jpg (15 KB)

Oficjalna Izba Handlu, Przemysłu i Usług w Madrycie jest korporacją prawa publicznego, która reprezentuje, promuje i broni ogólnych interesów wszystkich firm w Madrycie i współpracuje z administracją publiczną w promowaniu handlu, przemysłu i usług we Wspólnocie Madryt.

Aby osiągnąć te cele, Izba Madrytu oferuje szeroki zakres usług dla i przez firmy w Madrycie, mając na celu sprzyjanie i wspieranie ich wzrostu, konsolidacji i ekspansji. Obejmują one internacjonalizację, rozwój korporacyjny, innowacyjność, certyfikację, arbitraż i szkolenia.

Więcej informacji o projekcie PRODISK znajdziesz tutaj.


logo_kiworks.jpg (13 KB)

Ki-Works, Wiedza i Innowacje Works rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku i od tego czasu jako naszą główną wartość utrzymujemy orientację na klienta, angażując się w jego projekty, angażując się w ich potrzeby.
W ramach działań, które rozwijamy w sektorach edukacji i szkoleń, możemy wyróżnić następujące:
Usługi konsultingowe, pomoc techniczna i ogólne doradztwo w zakresie innowacji, zarówno w modelach biznesowych, jak iw procesach zarządzania szkoleniami, zarówno dla administracji publicznej, jak i dla firm, ich stowarzyszeń oraz innych organizacji publicznych lub prywatnych.
Usługi szkoleniowe dla profesjonalistów i firm.
Usługi szkolenia zawodowego w zakresie zatrudnienia, skierowane zarówno do pracowników aktywnych, jak i bezrobotnych.
Usługi związane z zatrudnieniem w sektorze ICT: selekcja, zarządzanie stażami w firmach oraz rekrutacja.

Więcej informacji o projekcie PRODISK znajdziesz tutaj.